Uutiset

Tasavallan presidentti vahvisti lain tekijänoikeuslain muuttamisesta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut 22. toukokuuta eduskunnan hyväksymän tekijänoikeuslain muuttamista koskevan lain, joka koskee siirtovelvoitteen alaisten (ns. must carry -velvoite) tv-kanavien tekijänoikeuskorvauksia. Lakimuutoksen myötä tekijöillä on oikeus korvaukseen kaapeliverkossa edelleen lähetettäviin televisio-ohjelmiin sisältyvistä teoksista, esityksistä ja äänitallenteista.

Tekijöiden korvausoikeus edelleen lähettämisestä poistettiin laista vuonna 2005 tekijänoikeuslain muutoksen yhteydessä eduskunnassa. Säännösten palauttamisen taustalla on Suomen helmikuussa 2014 saama virallinen huomautus Euroopan komissiolta. Komissio katsoi silloin, ettei Suomi ole noudattanut EU-direktiivien mukaisia velvoitteitaan poistaessaan korvausoikeuden. Kuvasto lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle lokakuussa 2014 kannattavansa hallituksen muutosesitystä eduskunnalle. Ks. lausunto

Tekijänoikeuslain 25 i ja 47 § (HE 305/2014) koskeva lakimuutos astuu voimaan 1.6.2015. Korvaus maksetaan tekijöille tekijänoikeusjärjestöjen välityksellä.