Blogi

Taiteella on paljon potentiaalia

Janita Korva. Kuva: Patrik Rastenberger

Olen aloittanut Kuvaston hallituksessa Teollisuustaiteen liitto Ornamon edustajana vuoden 2015 alusta. Ornamossa työskentelen asiantuntijana vastaten mm. muotoilualan tutkimuksista ja jäsenneuvonnasta IPR- ja sopimusasioissa. Koulutukseltani olen oikeustieteen maisteri.

Ornamossa työskentelen pääasiallisesti muotoilijoihin liittyvien kysymysten parissa, joten on mielenkiintoista päästä Kuvaston hallituksessa perehtymään syvemmin taidekenttään. Nämä eri näkökulmat täydentävät ja tukevat toisiaan alojen kehittämistä pohdittaessa.

Tekijänoikeus ja taiteilijan asema on ollut kiivaan julkisen keskustelun kohteena viime vuosina. Kuvasto tekee arvokasta työtä tukiessaan ja kehittäessään kuvataiteilijoiden asemaa. On tärkeää, että taiteilija voi keskittyä taiteelliseen toimintaansa ja saada siitä toimeentulonsa. Tämä vaatii aktiivista tukea alan järjestöiltä sekä taidealan kehittämistä.

Ornamon vuonna 2014 julkaistun Taiteen markkinatutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta on ostanut taidetta, ja yhdeksän kymmenestä on kiinnostunut ostamaan. Tutkimuksen mukaan he eivät kuitenkaan tunne taiteen jälleenmyyntimarkkinoita ja käytäntöjä. Sen myyntikanavat koettiin etäisiksi ja monilla oli suuri kynnys tutustua taidetta myyviin paikkoihin. On mietittävä, kuinka taiteen markkinoita voidaan kehittää vastaamaan nykyajan ostajan tarpeita ja kulutustottumuksia. Tutkimuksen mukaan kuluttajat kaipaavat erityisesti tietoa netistä helposti ja keskitetysti. Myös taiteen myyntikanavien toivottiin yhdistävän digitaalisen ja fyysisen palvelun. Taiteen ostamisen prosessin toivottiin olevan tuttua ja helppoa.

Alan käytäntöjä tulee kehittää taiteilijan aseman turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuluttajien toiveet taidemarkkinoita kohtaan kuvaavat sitä, kuinka toimintaympäristön muutos muilla elämän aloilla vaikuttaa myös odotuksiin taidealaa kohtaan.  Taide on kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan. Muuttuviin odotuksiin vastaamalla voidaan parantaa taiteilijan mahdollisuuksia ansaita taiteellisella työllään.

Janita Korva
Asiantuntija, OTM, Kuvaston hallituksen jäsen, Teollisuustaiteen liitto Ornamo