Uutiset

Lainauskorvausapurahojen saajat julkistettu

Kuvasto on myöntänyt kuvataiteilijoille 14 000 euroa lainauskorvausapurahoja. Apurahahaku päättyi tammikuussa, ja määräaikaan mennessä Kuvastoon saapui 77 hakemusta. Taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha myönnettiin viidelle kuvataiteilijalle.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ja sen kuva-alan tekijäjärjestöt, mukaan lukien Kuvasto, järjestivät kertaluontoisen apurahaun yhteistyössä. Kuva-alan lainauskorvausta hallinnoi Kopiosto. Apurahat rahoitettiin niistä kuvantekijöiden lainauskorvauksista, joita ei ollut haettu kolmen vuoden määräajan kuluessa, ja ne myönnettiin kuvantekijöiden luovaan taiteelliseen työhön. Apurahan saamisen yhtenä edellytyksenä oli se, että kuvataiteilija on tehnyt visuaalisia teoksia kirjoihin, jotka ovat lainattavissa yleisissä kirjastoissa Suomessa.

Järjestöt myönsivät kuvantekijöille yhteensä 276 400 euroa lainauskorvausapurahoja. Hakemuksia saapui järjestöille kaiken kaikkiaan 313, ja niiden yhteenlaskettu hakusumma oli lähes 1,8 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin 90 hakijalle.

Kuvataiteilijoille myönnetyt lainauskorvausapurahat: 

Samuli Heimonen, 3 500 €

Hannaleena Heiska, 1 500 €

Wilma Hurskainen, 3 500 €

Eija Isojärvi, 2 000 €

Teemu Mäki, 3 500 €

Katso kaikki apurahansaajat Kopioston sivuilta