Uutiset

Kuvataiteilijan tekijänoikeus hallituskaudella 2015-2019

Kuvasto on listannut kolme, tärkeintä pääkohtaa kuvataiteilijan tekijänoikeudellisen aseman edistämiseksi seuraavalla hallituskaudella. Lataa verkosta näköisesite, jossa kuvataiteilijan tekijänoikeuden pääkohdat ovat tiivistettynä.

1. Kuvataiteilijalla tulee olla mahdollisuus ansaita oikeuksillaan 

Tekijänoikeuskorvaukset tulee nähdä kuvataiteilijalle tärkeinä lisätuloina, jotka osaltaan vahvistavat taiteilijan ammatillista asemaa. Taiteilijoilla tulee olla nykyistä paremmat mahdollisuudet rakentaa tekijänoikeuksiin perustuvia ansaintamalleja, lisätä taiteen monipuolista tarjontaa, saatavuutta ja käyttömahdollisuuksia sekä edistää taiteen arvonmuodostusta. Tekijänoikeuspolitiikan ja -lainsäädännön yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea tämän tavoitteen toteutumista.

2. Kuvataiteen rajoitussäännökset selkeämmiksi

Tekijänoikeuslaissa on useita kuvataidetta koskevia rajoitussäännöksiä, ja niitä tulkitaan laveasti. Rajoitusten vuoksi kuvataiteilijoiden tekijänoikeudellinen asema on heikompi kuin monen muun alan taiteilijoilla. Kuvataidetta koskevien rajoitussäännösten on oltava selkeämpiä, eikä niitä tule lisätä tai laajentaa.

3. Sopimuslisenssin käyttöä tulee edistää

Sopimuslisenssi tarkoittaa tekijänoikeusjärjestön mahdollisuutta sopia taiteen käytöstä muidenkin kuin edustamiensa taiteilijoiden puolesta. Se helpottaa sopimista erityisesti silloin, kun käytön kohteena on suuri määrä teoksia, käyttäjiä on useita ja käyttö on vakiomuotoista. Parhaimmillaan sopimuslisenssi lisää taiteen käyttöä ja tekijöiden saamia korvauksia. Hyviä kokemuksia sopimuslisenssin soveltamisesta on saatu Suomessa mm. opetus- ja museokäytöstä. Järjestelmä hyödyttää sekä taiteen käyttäjiä että oikeudenhaltijoita, ja sen käyttöä tulee edistää edelleen.