Uutiset

Julkilausuma: Lainauskorvaukset pohjoismaiselle tasolle

Eduskuntapuolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista pohjoismaiselle tasolle.  Tavoitteena on nostaa lainauskorvauksen tasoa asteittain, jotta korvaus olisi vuonna 2018 noin 14,2 miljoonaa euroa. Määräraha tälle vuodelle on 8,2 milj. euroa.

Lainauskorvausten nykyinen taso on huomattavan alhainen verrattuna muihin Pohjoismaihin. Nykyisessä järjestelmässä lainauskorvauksen ulkopuolelle jäävät myös opetus- ja tutkimuskirjastot. Tulevaisuudessa tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot sisällytettäisiin korvauksen piiriin.

Lainauskorvauksella on suuri merkitys luovan työn tekijöille, joiden toimeentulo muodostuu monista lähteistä. Edustajat pitävät tärkeänä, että tekijät saavat tuloa työnsä laajamittaisesta hyödyntämisestä, jota myös vuokraus- ja lainausdirektiivi sekä tekijänoikeuslaki edellyttävät. Tällä hetkellä lainauskorvausta tilitetään noin 150 kuvataiteen tekijälle, mutta lainauskorvausta saavien tekijöiden määrä on kasvussa.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö