Uutiset

CISAC-raportti 2015: Tekijänoikeuskorvausten määrissä kasvua vuonna 2013

Maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC on julkaissut raportin vuonna 2013 kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista. Raportin mukaan globaalisti kerättyjen korvausten kokonaismäärä oli yhteensä 7,8 miljardia euroa. Taloudellisesti epävarmoista ajoista huolimatta tekijänoikeuskorvausten taso pysyi ennallaan.

”Tulos on rohkaiseva luovien alojen tulevaisuutta ajatellen”, kommentoi raporttia Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

CISAC-raportin mukaan sekä digitaalisten että audiovisuaalisten aineistojen osalta korvausten määrissä oli merkittävää kasvua vuonna 2013. Digitaalisten aineistojen osalta määrä kasvoi jopa 25 prosenttia. Siitä huolimatta prosenttiosuus vastaa edelleen vain viittä prosenttia kaikista kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista. CISACin presidentti Gadi Oron muistuttaakin, että tekijänoikeusjärjestöjen tulee varmistaa luovien alojen tekijöille tasa-arvoisempi korvausosuus sähköisillä markkinoilla.

Vuoden 2013 tulosten mukaan tekijänoikeuskorvauksia kerättiin edelleen eniten Euroopassa, jopa yli 60 prosenttia kaikista kerätyistä korvauksista. Positiivisiin tuloksiin lukeutuu lisäksi raportin havainto siitä, että myös BRICS-maissa maksettujen korvausten määrissä on selvää kasvua.

Linkki raporttiin