Uutiset

Kannustavalla tekijänoikeuslainsäädännöllä vauhditetaan luovan alan kasvua

Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY on valmistellut ensi vaalikaudelle suomalaisen luovan alan tavoiteohjelmansa, joka tähtää luovan alan kasvun vauhdittamiseen. Kolmiosaisen tavoiteohjelman yksi avainkohdista on kannustava tekijänoikeuslainsäädäntö.

Tekijänoikeuslainsäädäntöä koskevien kehitystavoitteiden mukaan tulevalla vaalikaudella tulee panostaa tasapainoisen neuvotteluaseman takaamiseen. Tekijöiden, taiteilijoiden ja luovan alan yrityksille on taattava tasapuolinen neuvotteluasema suhteessa käyttäjiin. Tekijänoikeuden merkitys kulttuurialalle on otettava huomioon organisoitaessa ja toteutettaessa tekijänoikeusasioiden valmistelua. Myös perusteettomasti romahtanut hyvitysmaksun tuotto on saatava EU-lainsäädännön esittämälle tasolle. Tavoiteohjelma ehdottaa hyvitysmaksun keräämistä EU-linjauksen mukaan kaikista kopiointiin soveltuvista laitteista.

Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla, ja se voi toimia myös kasvun moottorina. LYHDYN ohjelman mukaan vahva tekijänoikeussuoja on kansallinen kilpailutekijä. Suomi on jo nyt tekijänoikeuden suhteen EU:n kärkimaita ja luova ala tuo merkittävän osan Suomen kansantuotteesta. Kannustava tekijänoikeuslainsäädäntö mahdollistaa sen, että tekijät pystyvät elämään työllään ja kuluttajat voivat nauttia luovista sisällöistä. Tavoiteohjelman muiden osioiden kehitystavoitteet keskittyvät tekijän ja taiteilijan toimeentulon turvaamiseen sekä luovan alan kilpailukyvyn ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.

Tulevan vaalikauden tavoiteohjelma on laadittu yhteistyössä LYHDYN jäsenjärjestöjen kanssa, joihin myös Kuvasto kuuluu. Järjestöt luovuttivat tavoiteohjelmansa eduskuntaryhmille eduskunnassa keskiviikkona 24.9.