Blogi

Kuvataiteen oikeudenhaltijoiden intressit ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” -aloitteessa

”Järkeä tekijänoikeuslakiin” -aloite luovutettiin eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle 26.11.2013. Vielä ei ole tarkemmin tiedossa miten esitystä eduskunnassa käsitellään tästä eteenpäin. Eduskunnan sivistysvaliokunnassa aloite joka tapauksessa käsitellään.

Aloitteen julkilausutut tavoitteet sisällöntuottajien aseman parantamisesta ja verkkopalveluiden kehittämisestä ovat sinällään tietenkin hyviä. Samanaikaisesti selvää on, että iso osa aloitteen todellisista seurauksista ei parantaisi oikeudenhaltijoiden asemaa eikä helpottaisi sisältöjen tekemisen edellytyksiä. Aloitteen keskeinen ongelma on siis se, että siinä esitetyt lainmuutokset toimivat esitettyjä tavoitteita vastaan. Aloitteen markkinointi on ollut ristiriidassa sen sisällön kanssa.

Oikeudenhaltijat ovat keskustelussa korostaneet sitä lähtökohtaa, että tekijöiden, taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja sisältöalan yritysten toimeentulo perustuu keskeisiltä osin tekijänoikeuteen. Siksi on tärkeää, että tekijänoikeudesta keskustellaan. Tämä kansalaisaloite on tässä keskustelussa yksi puheenvuoro.

Mikään aloitteen osista ei koske kuvataidetta tai visuaalisia sisältöjä sinällään ja pelkästään. Kuvataide on osa kokonaisuutta sitä kautta että kuvataidetta suojataan tekijänoikeuslailla samoin kuin muita taiteita ja tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä. Aloite koskee kuvataidetta muun muassa siten, että aloite laillistaisi tiedostojen (myös kuvien) lataamisen laittomista palveluista ja turvaisi eri tavoin laittomien palvelujen ylläpitäjien aseman. Myös aloitteen esittämät muutokset opetuskäytön osalta veisivät taloudellisen pohjan oppimateriaalituotannolta ja digitaalisten oppimispalveluiden kehittämiseltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää parhaillaan ministeri Paavo Arhinmäen toimeksiannosta asioita, joita aloitteessakin on nostettu esille. Aloitteen lausumia tavoitteita voidaan saavuttaa muun muassa säätämällä vaihtoehtoisista tavoista torjua piratismia sekä kannustamalla alan toimijoita yhdessä mainostajien ja hakukoneiden kanssa sopimaan käytänteistä laillisten palveluiden tukemiseksi. Myös teosten käyttöä helpottavien sopimusmallien kehittäminen on keino, jolla aloitteen tavoitteita voidaan toteuttaa.

Eri sisältöjä kuten musiikkia, audiovisuaalisia aineistoja, kuvaa, kirjallisuutta jne. suojataan tekijänoikeuslailla samojen peruslähtökohtien ja systematiikan avulla. ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” -aloite pureutuu osin näihin perusteisiin. Tästä syystä kuvataiteen oikeudenhaltijoiden on tarpeen seurata aloitteen käsittelyä sekä vaikuttaa siihen yhdessä muiden oikeudenhaltijoiden kanssa.

Tommi Nilsson, Kuvaston toiminnanjohtaja