Uutiset

Kuvaston asiakaskysely: Näyttelykorvaukset kuvataiteilijoille tärkein tekijänoikeuskorvaus

Kuvasto ry teki syyskuussa asiakaskyselyn kehittääkseen toimintaansa. Kysely suunnattiin suomalaisille kuvataiteilijoille ja perikunnille. Kyselyyn vastasi 300 henkilöä. Vastaajista 71 % oli Kuvaston asiakkaita.

Asiakaskyselyn perusteella tärkein syy kuulua Kuvastoon on tekijänoikeuksien valvonta yleisesti. Tekijänoikeudellista neuvontaa ja Kuvaston yhteiskunnallista vaikuttamista pidetään tärkeänä. Myös korvauksien saaminen Kuvaston avulla on olennainen syy kuulua Kuvastoon.

Eri korvauslajeista näyttelykorvaus koetaan kyselyssä selvästi tärkeimmäksi. Näyttelykorvausta peritään muun muassa taidemuseoiden näyttelyistä, joissa on esillä taiteilijan omistuksessa olevia teoksia. Toiseksi tärkeimpänä korvauslajina pidetään toisintamiskorvausta, jota peritään muun muassa teoskuvien käytöstä internetissä, kirjoissa, lehdissä ja muissa julkaisuissa.

Yli puolet asiakaskyselyyn osallistuneista on ollut yhteydessä Kuvastoon ja kokee, että yhteydenotto on ollut helppoa. Yleisesti ottaen tekijänoikeuksista ollaan kiinnostuneita, mutta samalla ne koetaan monimutkaisiksi ja tekijänoikeuksiin liittyvät käytännöt epäselviksi. Moni vastaaja toivookin Kuvastolta lisää tiedotusta ja koulutusta. Nykyistä tekijänoikeuslakia pidetään kuvataiteen kannalta kohtalaisen toimivana.

Kiitämme asiakaskyselyyn vastanneita monista arvokkaista tiedoista ja ideoista, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme pitkällä aikavälillä.