Uutiset

Tue jälleenmyyntikampanjaa

Allekirjoita vetoomus maailmanlaajuisesta jälleenmyyntikorvauksesta kaikille taiteilijoille

Suomen tekijänoikeuslain mukaan kuvataiteilijoilla on oikeus saada jälleenmyyntikorvaus teostensa jälleenmyynneistä. Ammattimainen taidekauppias maksaa pienen prosenttiosuuden oikeudenhaltijalle teoksen myyntihinnasta. Esimerkiksi EU:n alueella jälleenmyyntikorvaus on 5 prosenttia teoksen myyntihinnasta, kun hinta on enintään 50 000 €.

Kaikkialla maailmassa ei kuitenkaan tunnusteta kuvataiteilijan oikeutta jälleenmyyntikorvaukseen. Tämänhetkinen tilanne on epäreilu erityisesti kehittyvien maiden taiteilijoille, joiden teoksia hankitaan halvalla ja myydään kalliimmalla hinnalla eteenpäin länsimaisilla taidemarkkinoilla.

Allekirjoittamalla CISACin (International Confederation of Societies of Authors and Composers), EVAn (European Visual Artists) ja GESACin (European Grouping of Societies of Authors and Composers) organisoiman vetoomuksen voit vaikuttaa kuvataiteilijan oikeuteen saada jälleenmyyntikorvauksia kaikkialla maailmassa.

Allekirjoita vetoomus täällä.