Uutiset

Merkittävä päätös valokuvan teoskynnyksestä

Tekijänoikeusneuvosto on äskettäin julkaissut verkkosivuillaan valokuvaajille tärkeän päätöksen valokuvan ja valokuvateoksen rajoista. Kyseessä oli edesmenneen freelance-valokuvaajan Kalle Kultalan kuuluisa ns. noottikriisi-valokuva, jossa presidentti Urho Kekkonen ja Rafael Seppälä, Max Jakobson sekä Ahti Karjalainen lukevat Neuvostoliiton noottia Havaijilla 1961.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan (TN 2013:3), että kyseinen valokuva ylittää teoskynnyksen. Perusteena päätökselle oli valokuvan erityinen dramaattinen tunnelma, jonka kuvaaja oli rakentanut luovilla valinnoilla esimerkiksi valojen käytössä, ajoituksessa, syväterävyydessä sekä kuvan sommittelussa ja rajaamisessa. Teoksen suoja-aika on voimassa tekijän eliniän ja lisäksi 70 vuotta tämän kuolinvuodesta. Valokuvat, jotka eivät ylitä teoskynnystä, saavat suoja-ajaksi 50 vuotta valokuvan valmistamisesta. Jos edellä mainittua valokuvaa ei olisi katsottu teokseksi, valokuvan suoja-aika olisi päättynyt jo 1.1.2012.

Lausunto luettavissa Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla