Prislista

I prislistan ser du användningsersättningen för olika slags bildkonstverk. På alla priser läggs till 10 procent moms. Du kan lämna in ansökan om användningstillstånd via Kuvastos e-tjänst.

Utställningsersättningarna finns nere på sidan under Utställningsersättning.

Ansökan om användningstillstånd behandlas inom ca en vecka. Vi rekommenderar att ni reserverar tillräckligt med tid för processen. Om konstverket redan har använts och användningstillstånd ansöks i efterhand, betraktas användningen som olovlig. Då debiteras en tilläggsavgift på 30 procent.

1. Böcker

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2   Sida Framsida Baksida
1-500 75 € 85 € 150 € 100 €
501-1 000 83 € 93 € 200 € 150 €
1 001-2 500 97 € 107 € 273 € 170 €
2 501-5 000 109 € 113 € 305 € 182 €
5 001-10 000 120 € 126 € 340 € 205 €
Yli 10 000 133 € 138 € 375 € 223 €

Om bilder av samma konstnär:

* 5-10 st. rabat 15 %,
* 11-20 st. rabat 25 %
* Över 20 st., om rabatten avtalas separat

E-böcker:
När man samtidigt ansöker om användningstillstånd för både tryckta böcker och e-böcker läggs 30 % till på bildpriset för tryckt bok. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta böcker på webben.

2. Tidskrifter

Priset för tidskrifter tillämpas också på tidningar och motsvarande publikationer som utkommer en gång om året eller oregelbundet.

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
 1/2 Sida
1-5 000 111 € 155 €
5 001-10 000 148 € 189 €
10 001-50 000 178 € 212 €
50 001-100 000 267 € 335 €
100 001-150 000 335 € 403 €
150 001-250 000 425 € 630€
250 001-350 000 516 € 878 €

Upplaga över 350 000 st., om rabatten avtalas separat.

Tillägg för frampärm  + 100 %
Tillägg för bakpärm  + 60 %

Tidskriften på webben:

När man ansöker om användningstillstånd för både tryckt tidskrift och en nätversion av den, läggs +30 % till på bildpriset för tryckt tidskrift. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta tidskrifter på webben.

3. Tidningar

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2 Sida
1-10 000 100 € 145 €
10 001-20 000 182 € 233 €
20 001-50 000 267 € 446 €
50 001-80 000 335 % 624 €
80 001-100 000 446 € 757 €

Följande 100 000 st.   + 69 €   +  223 €

Tillägg för frampärm / huvudnyhetsida 100 %

Nättidningar:
När man ansöker om användningstillstånd för både tryckt tidning och en nätversion av den, läggs +30 % till på bildpriset för tryckt tidskrift.

4. Broschyrer

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2 Sida
1-2 000 93 € 113 €
2 001-5 000 103 € 133 €
5 001-10 000 113 € 153 €
10 001-20 000 161 € 215 €
20 001-50 000 215 € 267 €
 50 001-100 000  267 € 408 €

 

Följande 100 000 st.      + 113 €     + 157 €

Tillägg för frampärm  +100 %
Tillägg för bakpärm  +60 %

Nätbroschyrer:
När man ansöker om användningstillstånd för både tryckt broschyr och en nätversion av den, läggs +30 % till på bildpriset för tryckt broschyr. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta broschyrer på webben.

5. Reklam och reklamkampanjer

Reklamkampanjer:

Användning av samma bild i olika medier förutsätter kampanjavtal som baserar sig på kundens anmälan. Som medier betraktas enskilda tidningar och tidskrifter, tv-reklam, webbplatser, sociala medier, reklambroschyrer samt affischer, postkort, tryckta bilder på bruksföremål etc. relaterade till kampanjer, om samma bild används i dem.
Kommunala kulturinstitutioner får -20 % rabatt på priserna på reklamkampanjer.

Användning av bilder i reklam:

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
 1/4 1/2  Sida
1-10 000 223 € + 50 % + 100 %
10 001-20 000 402 € + 50 % + 100 %
20 001-50 000 624 € + 50 % + 100 %
50 001-100 000 892 € + 50 % + 100 %
100 001-200 000 1 337 € + 50 % + 100 %
Följande 100 000 st. + 223 € + 50 % + 100 %

Separat avtal när det är fråga om små upplagor (under 1 000 st.).

6. Internet

Antal av bilder €/ Bild / År
1 120 €
2-4 101 €
5-10 96 €
11-20 90 €
Över 20 bilder Priset avtalas separat

Nätprislistan för bildanvändning tillämpas när bilden direkt eller indirekt används för kommersiella syften. Separat avtal när det är fråga om icke-kommersiell användning på internet.

7. TV-program och film

Ersättningarna baserar sig på avtalet mellan Rundradion Ab och Kuvasto ry. Priserna inkluderar on demand streaming-ersättning på 2,4 %

Antal konstverk som används i programmet:

Avtal av bilder € / Bild
1-5 83,33 €
6-25 55,57 €
Över 25 bilder 41,67 €

8. Affischer

När det är fråga om affischer som delas ut gratis ingås separat avtal.

Affischer som säljs:

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. När till exempel riktpriset utan moms är 17,74 euro är ersättningen 2,66 €/st.
Minimiersättning för affischer som delas ut gratis eller säljs är 75 €/konstnär

9. Vykort

Vykort som säljs:

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. Minimiersättning för bild är 0,06 €/st.
För kommunala minnesorganisationer och kulturinstitutioner är användningsersättningen 10 % av riktpriset från vilket moms avdragits. När till exempel riktpriset utan moms är 0,89 euro är ersättningen 0,09 €/st. När det är fråga om kort som säljs ges 10–30 procent rabatt på ersättningen beroende på upplaga.

Minimiersättning 75 € /konstnär

Upplaga Rabatt  
10 001-25 000 – 10 %
25 001-50 000 – 20 %
Yli 50 000 – 30 %

Vykort som delas ut gratis:

Upplaga € / st.
1-1 000 0,22 €/st.
1 001-5 000 0,16 €/st.
5 001-10 000 0,10 €/st.
10 001-20 000 0,08 €/st.

Separat avtal om upplaga på över 20 000 vykort. Minimiersättning 75 € /konstnär

10. Årsberättelser 

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2 Sida
1-1 000 85 € 90 €
1 001-2 000 124 € 157 €
2 001-5 000 179 € 212 €
5 001-10 000 267 € 445 €

Frampärm + 100 %

11. Textiler och bruksföremål

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits.

Kommunala minnesorganisationer och kulturinstitutioner: 10 % av riktpriset från vilket moms avdragits.

Minimiersättning 75 € /konstnär

Innan produkterna tillverkas kontrollerar Kuvasto med konstnären eller rättsinnehavaren att användningen inte kränker upphovsmannens moraliska rättigheter.

12. Almanackor

Almanackor som säljs:

Upplaga € / Bild
1-2 000 212 €
2 001-5 000 335 €
5 001-10 000 559 €
10 001-20 000 892 €

Almanackor som delas ut gratis:

Upplaga € / Bild
1-2 000 157 €
2 001-5 000 169 €
5 001-10 000 193 €
10 001-20 000 223 €

Upplaga över 20 000 st., om rabatten avtalas separat.

Pärmbild + 100 %.

När bilden förekommer som månadens bild är pärmbildstillägget +50 %.

13. Omslag & broschyr (cd, dvd och annan)

Upplaga €/Bild
1-1 000 280 €
1 001-3 000 530 €
3 000-5 000 1000 €

Priset innehåller bildanvändning till exempel i Spotify och andra liknande applikationer.

14. Tryckta kopior

När det är fråga om tryckta bilder som delas ut gratis ingås separat avtal.

Tryckbilder som säljs:

20 % av riktpriset från vilket moms avdragits.

När det är fråga om tryckta bilder ska i synnerhet § 2 i användningsvillkoren beaktas: ”Konstverket får inte återges i skalan 1/1 eller så att det kan blandas ihop med originalverket.”

15. Adresser

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. Konstnärsspecifik minimiersättning 75 €.

Priset gäller inte beställda originalprovtryck för adresser.

Utställningsersättning

På den utställningsersättning som Kuvasto fakturerar tillkommer 10 procent moms. Konstutställningsanmälan lämnas in på Kuvastos e-blankett. Utställningsarrangörerna ansvarar för anmälan.

Utställningsersättning prislista har uppdaterade 1.2.2020.

Påverkas beloppet av utställningsersättningen av utställningens längd samt det totala antalet besökare på museet och i utställningslokalen året innan. Utifrån längden och antalet besökare bildas en koefficient som läggs till grundpriset på följande sätt: konstnärspecifikt grundpris + (grundpris x längd %) + (grundpris x besökare %) = utställningsersättning €.

Totalt antal konstnärer i utställningen Grundpris € / konstnärer
1 1300 €
2 800 €
3 580 €
4 465 €
5 410 €
6 375 €
7 350 €
8 330 €
9 315 €
10 (eller mera) 300 €

Tidskoefficient:

Den konstnärspecifika ersättningen omfattar en utställningstid på 60 dagar, i vilken inräknas den tid som utställningen varit öppen för allmänheten. När utställningstiden blir längre stiger den konstnärspecifika ersättningen på följande sätt:

fram till 90 dagar 50 %
fram till 120 dagar 90 %
fram till 180 dagar 120 %

När det gäller utställningar som pågår i över 180 dagar avtalas utställningsersättningen separat.

Besökskoefficient:

Besökare besöks- %
1 – 9 999 0%
10 000 – 19 999 10 %
20 000 – 29 999 20 %
30 000 – 39 999 30 %
40 000 – 49 999 40 %
50 000 – 59 999 50 %

Etc. 

Exempel:  År 2019 hade ett museum 10 000–19 999 besökare, och utställningen pågick i 61–90 dagar och totalt antal konstnärer i utställningen är sex . Konstnärspecifikt grundpris 375 € + (375 x 0,1) + (375 x 0,5) =  600 € ersättning/konstnär

Den konstnärspecifika utställningsersättningen är högst 5 000 euro.

Säsong utställning tillämpas annorlunda pricing: på år 2020 konstnärspecifikt ersättning är 170 € och på år 2021 konstnärspecifikt ersättning är 200 €. Tidskoefficient och besökskoefficient används inte.

 

Prislista för onlineutställning

På den utställningsersättning som Kuvasto fakturerar tillkommer 10 procent moms. Konstutställningsanmälan lämnas in på Kuvastos e-blankett. Utställningsarrangörerna ansvarar för anmälan. Formuläret tillhandahåller automatiskt ett belopp enligt den traditionella prisutställningen för utställning, men vi kommer att ändra det manuellt för dig. Skriv ”onlineutställning” i den ytterligare informationen på formuläret.

Under finnar du grundpriserna. Påverkas beloppet av utställningsersättningen av utställningens längd.

Totalt antal konstnärer i utställningen Grundpris € / konstnärer
1 433 €
2 267 €
3 193 €
4 155 €
5 137 €
6 125 €
7 117 €
8 110 €
9 105 €
10 (eller mera) 100 €

Tidskoefficient: 

Den konstnärspecifika ersättningen omfattar en utställningstid på 60 dagar, i vilken inräknas den tid som utställningen varit öppen för allmänheten. När utställningstiden blir längre stiger den konstnärspecifika ersättningen på följande sätt:

fram till 90 dagar 50 %
fram till 120 dagar 90 %
fram till 180 dagar 120 %

När det gäller utställningar som pågår i över 180 dagar avtalas utställningsersättningen separat.

 


 

Gamla utställningsersättning prislista (alltintill 31.1.2020)

Konstverksspecifika ersättningar: 

Performans 237 € / Föreställning
Installation 119 € / Verk (I ett rum eller ett utrymme, ej permantent; även jordkonst)
Video/DVD 119 € / Verk
Skulptur/målning/foto 60 € / Verk (Inkl. konstverk baserade på olika tekniker, inkl. akvareller)
Teckning/grafik 60 € / Verk (Kategorin innehåller också monotypier)
Medaljer 25 € / Verk

Tidskoefficient: 

Den konstverksspecifika ersättningen omfattar en utställningstid på 60 dagar, i vilken inräknas den tid som utställningen varit öppen för allmänheten. När utställningstiden blir längre stiger den konstverksspecifika ersättningen på följande sätt:

fram till 90 dagar 50 %
fram till 120 dagar 90 %
fram till 180 dagar 120 %

När det gäller utställningar som pågår i över 180 dagar avtalas utställningsersättningen separat.

Besökskoefficient:

Besökare besöks- %
1 – 9 999 0%
10 000 – 19 999 10 %
20 000 – 29 999 20 %
30 000 – 39 999 30 %
40 000 – 49 999 40 %
50 000 – 59 999 50 %

Etc. 

Exempel:  År 2014 hade ett museum 10 000–19 999 besökare, och utställningen pågick i 61–90 dagar. Konstverksspecifikt grundpris à 60 € + (60 x 0,1) + (60 x 0,5) = 96 €

Konstnärsspecifik minimi- och maximiersättning:

Minimiersättning 120 € /konstnär

Minimiersättning tillämpas om endast ett konstverk av konstnären visas på utställningen, och dess utställningsersättning är under 120 euro. Minimiersättningen till bildkonstnären gäller inte grupputställningar i vilka över 20 konstnärer deltar.

Maximiersättning till konstnär:

Den konstnärsspecifika utställningsersättningen är högst 5 000 euro.