VISEK

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on Kuvaston hallituksen 12.10.1987 perustama toimielin, joka toimii Kuvaston yhteydessä.

VISEK myöntää vuosittain apurahoja audiovisuaalisen kuvataiteen tuotannon ja digitaalisen kuvataiteen tekemisen edistämiseen. Apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille kohdistamista hyvitysmaksuvaroista, joilla tekijöille hyvitetään tekijänoikeuslain sallima yksityinen kopiointi.

Eri vuosina myönnettyjen VISEK-apurahojen saajat löydät alta. Vuoden 2017 VISEK-apurahahaku järjestetään syksyllä 2017. Apurahahausta tiedotetaan Kuvaston www-sivuilla lokakuussa. Apurahansaajien nimet julkaistaan myös Kuvaston verkkosivuilla.