VISEK

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on Kuvaston hallituksen 12.10.1987 perustama toimielin, joka toimii Kuvaston yhteydessä.

VISEK myöntää vuosittain apurahoja audiovisuaalisen kuvataiteen tuotannon ja digitaalisen kuvataiteen tekemisen edistämiseen. Apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille kohdistamista hyvitysmaksuvaroista, joilla tekijöille hyvitetään tekijänoikeuslain sallima yksityinen kopiointi.

Vuonna 2018 VISEK myöntää apurahoja visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn. Apurahoja on jaossa yhteensä 65 300 euroa, ja niiden hakuaika on 1.-30.11.2018. Hakuilmoitus ja -lomake

Eri vuosina myönnettyjen VISEK-apurahojen saajat löydät alta. Vuoden 2018 apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla tammikuun lopussa 2019, ja saajille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.