VISEK

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on Kuvaston hallituksen 12.10.1987 perustama toimielin, joka toimii Kuvaston yhteydessä.

VISEK myöntää vuosittain apurahoja kaikkien kuvataiteen alojen ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille kohdistamista hyvitysmaksuvaroista, joilla tekijöille hyvitetään tekijänoikeuslain sallima yksityinen kopiointi.

Apurahahakemukset vertaisarvioi VISEKin johtokunta, johon kuuluu kolme Kuvaston hallituksen valitsemaa jäsentä. Jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Sama henkilö voidaan valita VISEKin johtokuntaan enintään kolmeksi perättäiseksi kaudeksi.

Eri vuosina myönnettyjen VISEK-apurahojen saajat löydät alta. Vuoden 2019 VISEK-apurahahaku oli käynnissä 1.-30.11.2019. Seuraavan kerran apurahat tulevat hakuun syksyllä 2020. Hausta tiedotetaan Kuvaston verkkosivuilla.