VISEK

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on Kuvaston hallituksen 12.10.1987 perustama toimielin, joka toimii Kuvaston yhteydessä.

VISEK myöntää vuosittain apurahoja audiovisuaalisen kuvataiteen tuotannon ja digitaalisen kuvataiteen tekemisen edistämiseen, ja vuodesta 2018 lähtien myös muille kuvataiteille. Apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille kohdistamista hyvitysmaksuvaroista, joilla tekijöille hyvitetään tekijänoikeuslain sallima yksityinen kopiointi.

Eri vuosina myönnettyjen VISEK-apurahojen saajat löydät alta. Vuoden 2018 VISEK-apaurahahaku päättyi 30.11.2018. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla tammikuun lopussa 2019, ja saajille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.