VISEK

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on Kuvaston hallituksen 12.10.1987 perustama toimielin, joka toimii Kuvaston yhteydessä.

VISEK myöntää vuosittain apurahoja audiovisuaalisen kuvataiteen tuotannon ja digitaalisen kuvataiteen tekemisen edistämiseen. Apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille kohdistamista hyvitysmaksuvaroista, joilla tekijöille hyvitetään tekijänoikeuslain sallima yksityinen kopiointi.

Eri vuosina myönnettyjen VISEK-apurahojen saajat löydät alta. Vuoden 2016 VISEK-apurahahaku päättyi 30.11.2016, ja apurahapäätöksistä ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti tammikuussa 2017. Saajien nimet julkaistaan myös Kuvaston verkkosivuilla.