Information om Kuvasto

Kuvaston hallituksen jäsenet: Jaakko Rustanius (pj.), Anna Rikkinen ja Anna Lehtelä. Maalaus: Anne Sunila. Kuva: Sanna Peurakoski 2017

Kuvaston hallituksen jäsenet: Timo Kokkila, Nella Keskisarja, Anu Miettinen, Irma Tonteri, Marjukka Korhonen & Noora Schroderus. Maalaus: Anne Sunila. Kuva: Sanna Peurakoski 2017

<
>

Kuvasto rf är en upphovsrättsförening för bildkonstnärer som grundades 1987. Vår uppgift är att trygga och främja bildkonstnärers upphovsrätt och förutsättningarna för skapande av konst.

Kuvasto representerar närmare 2 400 inhemska konstnärer och upphovsrättsinnehavare. Med stöd av våra ömsesidiga avtal med våra utländska systerorganisationer representerar vi ca 50 000 utländska konstnärer.

Vi vill göra det lätt att använda konst genom att bevilja användarna tillstånd. Med stöd av undervisnings- och kulturministeriets tillstånd administrerar Kuvasto ersättningar för vidareförsäljning. Dessutom administrerar Kuvasto konstnärskundernas utställningsersättningar.

Kuvasto påverkar utvecklingen av upphovsrättslagstiftningen på både nationell och internationell nivå. Vi deltar i den offentliga diskussionen om upphovsrätt och ger allmän upphovsrättslig rådgivning.

De upphovsrättsersättningar som Kuvasto samlar in redovisas till bildkonstnärerna och rättsinnehavarna. Från redovisningen avdras en procentuell förvaltningsavgift med vilken kostnaderna för Kuvastos verksamhet täcks.

I anslutning till Kuvasto verkar också Centralen för främjande av visuell konst VISEK.

Läs mer om Kuvastos verksamhet: Kuvastos stadgar och Kuvastos intressebevakningsområde

Kuvastos mission:

  • Trygga och främja bildkonstens och bildkonstnärernas upphovsrättsliga ställning i samhället.
  • Göra det lätt att använda konstverk.

Värderingar:

  • Främja konstens och bildkonstnärernas intressen
  • Kompetens
  • Service
  • Rättvisa

Vision:

  • Kuvasto är en känd och pålitlig partner på upphovsrättsmarknaden.
  • På bildkonstfältet är Kuvastos roll tydlig och förståelig.
  • Kuvasto är bildkonstfältets gemensamma röst i upphovsrättsfrågor.
  • Kuvastos licenslösningar främjar upphovsrättsmarknadens tillväxt inom bildkonsten.

 

Förvaltning

Kuvasto har nio medlemsorganisationer: Konstnärsgillet i Finland, Målarförbundet, Finska Skulptörförbundet, Finlands Konstgrafiker, Finlands Bildkonstorganisationers Förbund, Fotokonstnärernas förbund, MUU ry, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo och Sarjakuvantekijät ry.

Varje medlemsorganisation har en representant i Kuvastos styrelse. Även Kuvastos konstnärskunder kan bli medlemmar i föreningen. För föreningens dagliga verksamhet ansvarar Kuvastos personal.