Kuvaston syyskokouskuulumiset

Kuvaston keskiviikkona 27.11. Tieteiden talossa pidetyssä syyskokouksessa vahvistettiin Kuvaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, esiteltiin päivitetty strategia sekä valittiin Kuvaston hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Rustaniuksen kaudelle 2020–2022. Hallituksesta erovuorossa olivat puheenjohtaja Jaakko Rustanius, Suomen Kuvanveistäjäliiton edustajana Noora Schroderus, Muu ry:n edustajana Anu Miettinen ja Taidemaalariliiton edustajana Mikko Paakkola. Kaikki […]

CISAC: Visuaalisen alan tekijänoikeuskorvauskertymä 168 miljoonaa

Kansainvälisen tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC:n tuoreen raportin mukaan viime vuonna kerättiin tekijänoikeuskorvauksia maailmanlaajuisesti yhteensä lähes 10 miljardia euroa. Visuaalisen alan maailmanlaajuinen korvauskertymä oli vuonna 2018 yhteensä 168 miljoonaa euroa, ja muodosti täten 1,7 % osuuden kaikista kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista. Kasvua visuaalisen alan korvauksissa on ollut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Suurin osuus viime vuonna kerätyistä visuaalisen […]

VISEK-apurahat visuaalisen alan taiteilijoille

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n taiteilijoille myöntämät apurahat ovat haettavissa 1. marraskuuta alkaen. Apurahoja on jaossa yhteensä 78 765 euroa. Hakuaika on 1.- 30.11.2019. KENELLE: Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille. Tukea voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko  yksin omaan työskentelyyn ja/tai kuluihin työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai kuluihin. Työryhmän jäseniksi sopivia […]

Taiteilijatalo Ars Longan ensimmäiset asukkaat valittu

Kirjailijoiden, kuvataiteilijoiden, muotoilijoiden ja taideteollisuusalan taiteilijoiden talo Ars Longa valmistuu Helsingin Kalasatamaan ensi tammikuussa. Kiinteistöyhtiö Ars Longan hallitus on äskettäin vahvistanut asukasvalinnoista vastaavien työryhmien päätökset ja päättänyt 40 asukkaan valinnasta taiteilijataloon. Seuraavassa vaiheessa valintapäätös toimitetaan Helsingin kaupungin asuntopalveluiden vahvistettavaksi, ja ensimmäisille valintasijoille asetetut hakijat pääsevät alustavasti valitsemaan oman asuntonsa. Jatkuva haku asunnoista  Taiteilijatalon 56 asunnosta jäi […]

Tekijänoikeusdirektiivin soveltamista edistettiin työpajoissa

Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM) hyväksyttiin EU:ssa tämän vuoden huhtikuussa. EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa viedä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomessa direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön soveltaminen aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämillä kaikille avoimilla teemakohtaisilla työpajoilla. Touko-kesäkuussa järjestettiin kuusi eri teemoihin keskittyvää pajaa, ja alkusyksystä työskentelyä jatkettiin vielä kahdessa pajassa. Työpajojen tarkoitus on ollut kuulla […]

VISEK-apurahahaku alkaa marraskuussa

VISEK:n apurahat ovat jälleen haettavissa marraskuussa! Kuvaston yhteydessä toimivan Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n tukea voivat hakea kaikkien kuvataiteen alojen ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät. VISEK-tuen hakuaika on 1.-30.11.2019. Hakuilmoitus ja -lomake julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla 1.marraskuuta. VISEK-apurahoja jaetaan yhteensä 78 765 euroa. VISEK-tukea voidaan nykyään myöntää entistä monimuotoisempaan visuaalisen taiteen tekemiseen, kun haku on laajentunut audiovisuaalisen kuvataiteen tuotannon ja digitaalisen kuvataiteen tekemisen […]

Kansainvälisestä yhteistyöstä voimaa – visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestöt tapasivat

Visuaalisen alan kansainvälinen tekijänoikeuskokous järjestettiin Berliinissä 1.-2.10. Kokouksen järjesti maailmanlaajuinen tekijänoikeusjärjestöjen katto-organisaatio CISAC. Myös Kuvasto osallistui tapaamiseen, joka koosti yhteen visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestöjen toimijoita ympäri maailmaa. Kokouksessa kuultiin ajankohtaiset kuulumiset viideltä eri mantereelta. Keskeisiä teemoja olivat taiteilijoiden oikeudet ja rakenteiden kehittäminen kansainvälisen yhteistyön voimin. Kannustavana esimerkkinä kansainvälisestä yhteistyöstä toimii CISAC’n vuonna 2017 lanseeraama kampanja taiteen […]

Infotilaisuus Ars Longa -senioritalosta 16.9.2019

Taiteilijajärjestöjen rakennuttama senioritalo valmistuu Helsingin Kalasatamaan ensi vuoden tammikuussa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan helmikuussa. Hakuaika on käynnissä ja sitä on jatkettu syyskuun loppuun asti. Senioritalon asuntoja voivat hakea 55 vuotta täyttäneet ja vuoden 2020 aikana täyttävät kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat. Senioritalon rakennuttajat järjestävät infotilaisuuden maanantaina 16.9. klo 17–19. Infotilaisuus järjestetään lähellä valmistuvaa senioritaloa, […]

Kuva: Shutterstock.com

Tekijänoikeus näyttelytoiminnassa

Taidenäyttelyt ovat monille kuvataiteilijoille merkittävin teosten käyttömuoto. Miten tekijänoikeus näkyy näyttelytoiminnassa? Näyttelykorvaus on tekijänoikeuteen perustuva korvaus teoksen julkisesta näyttämisestä. Vaikka taideteoksia tyypillisesti näytetään taidenäyttelyissä, ei julkinen näyttäminen kuitenkaan rajaudu pelkästään museoihin tai muihin näyttelytiloihin. Kyseessä voivat olla myös muunlaiset tilat, kuten erilaiset tapahtumat, festivaalit tai ulkoilmanäyttelyt, joissa teos asetetaan julkisesti esille yleisöä varten. Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus […]

Ars Longa -senioritalon asukashakua jatkettu syyskuun loppuun

Helsingin Kalasatamaan valmistuvan taiteilijoiden senioritalon rakentamisessa on jo siirrytty sisätyövaiheeseen. Talo valmistuu ensi vuoden tammikuussa. Asukashaku on parhaillaan käynnissä, ja sitä on jatkettu 30.9.2019 saakka. Taiteilijajärjestöjen rakennuttamaan senioritaloon voivat hakea 55 vuotta täyttäneet tai vuoden 2020 aikana täyttävät kuvataiteilijat, kirjailijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat. Rakennushankkeessa noudatetaan valtion lainoittamaa asuntotuotantoa koskevia säädöksiä, joten asukasvalinnoissa huomioidaan asunnon […]