Laaja kuulijajoukko osallistui OKM:n tekijänoikeusdirektiivin Kick-off-tilaisuuteen

EU:n uusi tekijänoikeusdirektiivi on herättänyt julkisuudessa paljon keskustelua, ja kiinnostus sitä kohtaan jatkuu. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti direktiivin kansallista toimeenpanoa varten perjantaina 10. toukokuuta Kick-off-tilaisuuden, jossa sidosryhmiä tiedotettiin lainvalmistelusta. Julkiseen, kaikille avoimeen tilaisuuteen oli ilmoittautunut ennakkoon yli 100 osallistujaa. Tekijänoikeusdirektiivi edellyttää sidosryhmien, eli alan asiantuntijoiden kuulemista lainvalmisteluprosessissa. OKM järjestää tästä johtuen kuusi, kaikille avointa temaattista […]

Lainaa valokuvataidetta, Turun pääkirjasto. Kuva: Anni Hanén

Kirjastokortilla valokuvataidetta kotiin

Mitä jos kirjastokortilla voisi lainata kirjojen ja musiikin lisäksi myös taideteoksia? Turun pääkirjastossa näin on voinut tehdä huhtikuun alusta lähtien. Kyseessä on Taiteen edistämiskeskus ja Kuvaston jäsenjärjestö, Valokuvataiteilijoiden liiton Lainaa valokuvataidetta -pilottihanke, jossa kirjastopalveluita laajennetaan taideteosten lainaamiseen. Turun kaupunginkirjaston kanssa toteutettavassa kokeilussa kirjaston käyttäjät voivat lainata valokuvataiteen teoksia kotiinsa kuukaudeksi kerrallaan. Ensimmäinen 24 teoksen lainaeditio sisältää teoksia […]

EU:n tekijänoikeusdirektiivi etenee kansalliseen lainvalmisteluun

Euroopan unionin tekijänoikeusuudistus sai lopullisen hyväksyntänsä maanantaina 15. huhtikuuta, kun EU:n ministeriöneuvosto äänesti direktiivistä. Euroopan parlamentti oli hyväksynyt direktiiviesityksen jo aiemmin, 26. maaliskuuta pidetyssä täysistunnossaan, minkä jälkeen direktiivin sisältöön ei enää tehty muutoksia. Tekijänoikeusdirektiivin tarkoituksena on yhtenäistää sääntöjä EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä luoda reilut pelisäännöt verkon käyttäjien ja taiteilijoiden välille. Kuvaston eurooppalainen kattojärjestö European Visual […]

Kuva: Shutterstock.com

Euroopan parlamentti äänesti taiteilijoiden puolesta – tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin

Euroopan parlamentti hyväksyi 26. maaliskuuta pidetyssä täysistunnossaan esityksen tekijänoikeusdirektiivistä. Uudistuksen puolesta äänesti 348 parlamentaarikkoa ja 274 vastaan. Uudistuksen tarkoituksena on ollut modernisoida tekijänoikeusdirektiivi, jotta tekijänoikeudet toteutuisivat myös internetissä. Uudet tekijänoikeussäännöt vahvistavat kuvataiteilijoiden ja muiden luovan alan tekijöiden asemaa tilanteissa, joissa taiteilijoiden teoksia käytetään. Parlamentin hyväksymässä direktiiviesityksessä säilyi mukana tekijöille tärkeä artikla 13 (nykyinen artikla 17). […]

LYHTY: Kulttuurin ystävien vaalikone avautui

Suomen ainoa kulttuurialan vaalikone on avautunut äänestäjille. Vaalikoneen takana on kotimaisten luovien alojen yhteistyöverkosto Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty, johon myös Kuvasto kuuluu. Vaalikoneessa on 19 kysymystä muun muassa taiteilijan sosiaali- ja eläketurvasta, kulttuurialan toimintaedellytyksistä, lukutaidosta, piratismista ja kulttuurimäärärahoista. – Eduskunta käsittelee ensi vaalikaudella useita kulttuurin kannalta tärkeitä asioita, budjettimäärärahoista tekijänoikeuksiin. Näitä teemoja ei […]

Kuvataiteilijoiden tekijänoikeudet Brexitin jälkeen

Mitä tapahtuu tekijänoikeuksille Iso-Britannian erotessa Euroopan unionista? Toistaiseksi Britannia ei ole hyväksynyt EU-erosopimusta, jonka on määrä astua voimaan maaliskuun lopussa. EU-jäsenmaita sitoo EU:n tekijänoikeuslainsäädäntö, mutta jatkossa Britannia voi muuttaa omaa lainsäädäntöään. Sopimuksettoman eron tapauksessa Britanniaa eivät enää unionin säädökset sido. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan Britannia noudattaa myös eron jälkeen kansainvälisiä sopimuksia, kuten Bernin sopimus, jotka […]

Kuvasto hakee määräaikaista tiedottajaa

Kuvasto on taiteilijoiden perustama kuvataiteen tekijänoikeuksien asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Edustamme yli 2 500 kotimaista ja noin 100 000 ulkomaista visuaalisen alan taiteilijaa. Tehtävänämme on edistää kuvataiteilijoiden oikeuksia yhteiskunnassa. Keräämme taiteilijoille korvauksia taideteosten luvista, näyttämisestä ja jälleenmyynnistä, annamme yleistä tekijänoikeusneuvontaa ja vaikutamme yhteiskunnallisesti. Haemme nyt Helsingin keskustassa sijaitsevaan toimistoomme vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen tiedottajaa. Työtehtäviisi kuuluvat mm. […]

Kuva: European Visual Artists EVA

Luovien alojen yhteinen vetoomus EU:n tekijänoikeusdirektiivin puolesta

Yli 260 luovan alan tekijöitä edustavaa, kansainvälistä organisaatiota vetoaa yhdessä Euroopan neuvostoon ja parlamenttiin tekijänoikeusdirektiivin puolesta. Visuaalisen alan taiteilijoita Suomessa edustava Kuvasto on yksi vetoomuksen allekirjoittaneista järjestöistä. Euroopan parlamentin on määrä äänestää direktiiviesityksestä vielä maaliskuun aikana. Vetoomus on julkaistu alun perin Kuvaston kansainvälisen kattojärjestön European Visual Artists EVAn sivuilla. >> Koko teksti (englanniksi) ja allekirjoitukset 

Kuvataiteilijat vetoavat tekijänoikeusuudistuksen puolesta

Kuvataiteilijat osoittavat tukensa EU:n tekijänoikeusuudistukselle

Yli 270 visuaalisen alan taiteilijaa Suomessa on osoittanut tukensa Euroopan unionin tekijänoikeusuudistukselle allekirjoittamalla vetoomuksen, joka on osoitettu Euroopan parlamentin jäsenille. Vetoomuksessa taiteilijat kutsuvat parlamentin jäseniä hyväksymään tekijänoikeusdirektiivin. Myös Kuvaston eurooppalainen kattojärjestö, European Visual Artists EVA on lähettänyt parlamentin jäsenille 350 eurooppalaisen taiteilijan allekirjoittaman kirjeen tekijänoikeusuudistuksen puolesta. Tekijänoikeusdirektiivin sisältö ja kohtalo ratkaistaan kevään aikana Euroopan parlamentin […]

Taiteilijoiden senioritalo nousee Helsingin Kalasatamaan

Kuvataiteilijoiden, muotoilijoiden ja kirjailijoiden yhdessä omistama Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy rakennuttaa taiteilijoiden senioritaloa Helsingin Kalasatamaan. Rakennukseen tulee 56 vuokra-asuntoa, joita voivat hakea 55 vuotta täyttäneet kuvataiteilijat, kirjailijat, muotoilijat ja taideteollisuusalan taiteilijat. Rakennus sijaitsee keskeisesti Hermannin Rantatien varrella, ja lähistöllä ovat niin terveyspalvelut, metroasema kuin kauppakeskuskin. Rakentaminen alkoi kesällä 2018, ja talon on tarkoitus valmistua tammikuussa […]