Kuvaston taiteilijakyselyn tulokset

Taidekuvia halutaan käyttää erityisesti verkossa tai somessa, mutta taiteilija ei saa niiden käytöstä läheskään aina korvauksia. Ilmaislupia annetaan taiteen käyttäjille helposti silloin, jos käyttäjä vetoaa epäkaupallisuuteen. Kuvasto selvitti marraskuussa 2017 kuvataiteilijoiden kokemuksia taideteosten lupakäytännöistä. Asiakaskyselyn perusteella taiteilijoilta kysyttiin teosten käyttölupia harvoin, taiteilijoille tulleet lupakyselyt koskivat useimmiten teosten verkkokäyttöä ja suurin osa taiteilijoista jäi ilman korvauksia. […]

OKM: Tekijänoikeusalojen taloudellinen vaikutus Suomen talouteen on kasvanut

Kotimaisten tekijänoikeusalojen taloudellinen vaikutus Suomen talouteen on kasvanut. Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vuosia 2013-2015. Selvityksen mukaan tekijänoikeuteen perustuvien toimialojen suhteellinen osuus on kasvanut hieman tarkasteluajanjakson aikana. Selvityksen keskeisten tulosten mukaan tekijänoikeusalojen osuus oli 5,38 % Suomen bruttokansantuotteesta vuonna 2015, ja ne työllistivät yhteensä 5,61 % (136 617 työntekijää) Suomen koko työvoimasta. Suomen BKT […]

Kopiosto: Kuvantekijöille 1,4 miljoonaa euroa lainauskorvauksia

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto tilitti kuvantekijöille kirjastolainaamisesta kertyneitä tekijänoikeuskorvauksia joulukuussa lähes 1,4 miljoonaa euroa. Korvaustenjako perustui vuoden 2015 lainaustilastoihin, ja korvauksia maksettiin 50 000 lainatuimmalle julkaisulle. Kuvantekijät voivat hakea nyt maksamatta jääneitä korvauksiaan takautuvasti kolmen vuoden ajan, aina vuoteen 2019 saakka. Lisäksi haettavana on edelleen korvauksia, jotka perustuvat vuosien 2012–2014 lainaustietoihin. Seuraava lainauskorvausmaksatus toteutetaan tammikuun aikana. Maksuun […]

Kuvasto palvelee asiakkaita jälleen 2.1. alkaen

Kuvaston toimisto on joululomien vuoksi suljettuna ajalla 22.12.-1.1. Palvelemme jälleen taiteilijoita ja taiteen käyttäjiä 2. tammikuuta alkaen. Rauhaisaa ja levollista joulun aikaa!

Tekijänoikeusbarometri 2017: Enemmistö suhtautuu entistä myönteisemmin tekijänoikeuksiin ja pitää korvauksia oikeutettuna

Tuoreen Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tekijänoikeusbarometrin mukaan valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia sekä tekijänoikeusjärjestöjä ja niiden keräämiä korvauksia yhä tärkeämpinä. Väestöstä 84 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä tekijänoikeuden tärkeydestä ja vain 2 prosenttia pitää sitä turhana. Tekijänoikeusjärjestöjä pitää tarpeellisina 84 prosenttia vastaajista, ja 82 prosentin mielestä tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla. Vuoden 2016 vastaavat luvut olivat […]

Lainauskorvauksia kuvantekijöille – hae pikaisesti!

Kuvantekijöiden lainauskorvauksia hallinnoiva Kopiosto on avannut kuvantekijöille lainauskorvaushaun. Haku toteutetaan pikaisella aikataululla ja korvaukset maksetaan kuvantekijöille jo ennen joulua niistä julkaisuista, joista hakemus on tehty 18.12. mennessä. Jos sinulla on kuvituksista korvauksia hakematta, toimi pikaisesti! Lainauskorvaus maksetaan automaattisesti julkaisuista, joista korvausta on haettu aiempina vuosina, eikä tekijän tarvitse päivittää hakemuksiaan. Jos et ehdi tehdä hakemusta […]

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämiseksi uusi neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan kolmivuotiskaudeksi ensimmäistä kertaa. Neuvottelukunnan kausi alkaa 10. joulukuuta. Neuvottelukunnan asettamista edellytettiin vuoden 2017 alussa voimaan tullut laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Neuvottelukunta muodostuu tekijänoikeusjärjestöjen, oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien ja viranomaisten edustajista. Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson on mukana neuvottelukunnassa varajäsenenä. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevien käytäntöjen kehittymistä. Lisäksi se […]

Kuvaston joulukalenteri

Valmistaudu jouluun laskemalla päiviä yhdessä Kuvaston kanssa! Pian satavuotiaan Suomen ja Kuvaston 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi olemme avanneet sähköisen joulukalenterin verkossa. Taidekalenterin luukuissa jaamme jokaisena päivänä kuvan lisäksi myös hippusellisen tekijänoikeustietoa. Kurkista luukkuihin täällä! Yhteistyössä: Kansallisgalleria

Kuva: VISEK 2016 -apurahan saaja Kira Leskinen, Avión 2016

VISEK-päätökset tammikuussa

Kuvaston kautta haettavien VISEK-apurahojen hakuaika on päättynyt, kiitos kaikille tukea hakeneille! Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston sivuilla tammikuussa 2018, ja saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Seuraava haku järjestetään syksyllä 2018.

Kuvaston syyskokouskuulumiset

Kuvaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 vahvistettiin maanantaina 27. marraskuuta Helsingin Teatterimuseossa pidetyssä syyskokouksessa. Kuvaston strategiana on edistää kuvataiteilijoiden toimeentuloa sekä vahvistaa Kuvaston asemaa kuvataiteen yhteisenä tekijänoikeusäänenä. Vuonna 2018 Kuvaston toiminnan painopisteinä ovat strategian mukaisesti: kuvataiteen tekijänoikeusmarkkinan kasvattaminen sekä päättäjiin kohdistuvan vaikuttamistyön vahvistaminen ja edunvalvontatyön kehittäminen. Erityisenä painopisteenä on Kuvaston organisaation osaamisen kehittäminen niin, että Kuvaston valmius […]