Tekijänoikeudet taiteilijan tulonlähteenä -luento taiteilijoille Oulussa 29.11.

Milloin taiteilija on oikeutettu tekijänoikeuskorvauksiin ja kuinka omia oikeuksiaan voi hyödyntää taloudellisesti? Miten teosten käytöstä ja oikeuksista sovitaan? Entä miten toimia, jos teosta on käytetty luvatta? Kuvasto ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät marraskuussa taiteilijoille suunnatun tekijänoikeusluennon, jossa kerrataan tekijänoikeuden perusteet ja käydään läpi kuvataiteilijoille keskeisiä tekijänoikeuskysymyksiä. Luennolla tekijänoikeutta lähestytään taiteilijan ansainnan näkökulmasta, millä tavoin tekijänoikeudet voivat […]

Kysely kuvataiteilijoille teosten käytöstä ja luvista

Kysytäänkö sinulta usein lupaa taideteostesi käyttöön? Miten olet sopinut käyttöoikeuksista ja oletko saanut aina tekijänoikeuskorvauksia? Kaipaatko lisätietoa tekijänoikeuksista? Vastaa Kuvaston asiakaskyselyyn ja kerro meille lupakäytäntöihin liittyvistä kokemuksistasi. Selvitämme kyselyllä Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden kokemuksia taideteosten käyttöön, lupiin ja korvauksiin liittyen. Kyselyssä kartoitetaan myös teosten luvatonta käyttöä. Vastausten ja palautteen perusteella kehitämme Kuvaston palveluita taiteilijoille ja taiteen […]

VISEK-tukea audiovisuaaliselle ja digitaaliselle kuvataiteelle

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n apurahat ovat haettavissa keskiviikosta 1. marraskuuta alkaen. Tukea taiteilijoille on jaossa yhteensä 55 800 euroa. Apurahojen hakuaika on 1. – 30.11.2017. Kenelle: Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa apurahoja ammattitaiteilijoille ja –taiteilijaryhmille. Huomaathan, että aiemmin VISEK-tukea saaneiden hakijoiden osalta apurahapäätöksissä otetaan huomioon, onko VISEK-apurahan käytöstä tehty selvitys Kuvastolle. Mihin tarkoitukseen: VISEK myöntää […]

Kuvaston lausunto koskien valtion talousarviota vuodelle 2018

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Kuvastolta asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Kuvasto kiittää sivistysvaliokuntaa lausuntopyynnöstä ja on antanut kirjallisen lausuntonsa asiasta 17. lokakuuta 2017. Kuvaston näkökulma asiaan on kuvataiteilijoiden toimeentulon parantaminen, ja lausunto keskittyy taidenäyttelyihin liittyvään tekijänoikeudelliseen korvaukseen. Kuvasto on hallinnoinut tekijänoikeudellista näyttelykorvausta yli 20 vuotta, ja se on vakiintunut osaksi taidenäyttelyiden sopimusjärjestelmää. […]

Kuva: VISEK 2016 -apurahan saaja Kira Leskinen, Avión 2016

VISEK-apurahat haettavissa marraskuussa

Kuvaston yhteydessä toimivan Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:in apurahahaku alkaa keskiviikkona 1. marraskuuta. Ammattitaiteilijat ja -taiteilijaryhmät voivat hakea VISEK-tukea audiovisuaalisen ja digitaalisen kuvataiteen tekemisen edistämiseen. Apurahat ovat haettavissa ajalla 1.-30.11.2017. Hakuilmoitus ja -lomake julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla 1.11.2017. VISEK-tuki on tekijänoikeudellista apurahaa, joka perustuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaan hyvitysmaksuun. Maksu on korvausta tekijänoikeuslain sallimasta, yksityiseen käyttöön […]

Syyskuun Kuvasto 30v -iltojen keskustelut katsottavissa verkossa

Kuvasto järjesti syyskuussa kolmen perustajajäsenensä, Taidemaalariliiton, Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Suomen Taidegraafikoiden kanssa kolme peräkkäistä keskustelutilaisuutta. Taiteilijoille suunnatut tekijänoikeusteemaiset keskustelut olivat osa Kuvaston 30-vuotisjuhlakuukauden ohjelmaa. Jokaisesta keskustelusta lähetettiin osa suorana Kuvaston Facebook-sivuilla. Jos lähetykset menivät sinulta ohi, voit katsoa keskustelut tilaisuuksien tallenteista. 13.9. Kopion ja originaalin välinen suhde; Suomen Taidegraafikoiden G-galleria Keskustelijoina Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, […]

Sanasto: Artikla 12 uhkaa tekijöiden lainauskorvauksia

Sanasto ja muut kirjallisuuden tekijöitä Euroopan eri maissa edustavat järjestöt ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa vaaditaan artikla 12 poistamista Euroopan unionin ”Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM)” -direktiiviehdotuksesta. Artikla koskee kustantajien korvausoikeutta, jonka perusteella kustantajat voisivat jatkossa vaatia osaa teoksen jälkikäytöstä perityistä korvauksista. Sanasto katsoo, että artikla heikentäisi toteutuessaan merkittävästi kirjailijoiden, kääntäjien ja kuvantekijöiden toimeentuloa ja rajoittaisi heidän […]

Kuva: Titus Verhe

Kuvaston Erik Enroth -palkinto ensimmäistä kertaa taidemuseolle

Kuvasto on myöntänyt Erik Enroth –muistopalkinnon taiteilijoiden oikeuksien edistämisestä Turun taidemuseolle. Palkintoa on jaettu vuodesta 2002 lähtien henkilöille tai tahoille, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet taiteilijoiden oikeuksia ja tekijänoikeudellista asemaa. Vuoden 2017 palkinto on järjestyksessään kahdestoista. Kuvasto edistää taiteilijoiden oikeuksia ja hyviä käytäntöjä näyttelytoiminnassa. Turun taidemuseota ja sitä hallinnoivaa Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys […]

Uusi kasvo Kuvastossa: Tervetuloa Eeva Pärjälä!

FM Eeva Pärjälä on aloittanut Kuvastossa syyskuun alussa uutena työntekijänä. Eeva on melko tuore kulttuurialan ammattilainen, joka on Kuopiosta Pohjois-Karjalan kautta löytänyt tiensä pääkaupunkiseudun kulttuurikentälle. – Minuun on parin viime vuoden aikana voinut törmätä Helsingin Juhlaviikkojen toimistolla tuotanto- ja arkistointihommissa tai musiikkivientiprojektien parissa Music Finlandilla. Tekijänoikeuksiin olen perehtynyt aiemmin työskennellessäni TTVK:lla viestintäharjoittelijana. Odotan innolla, että pääsen osana Kuvaston tiimiä […]

Mitä kuuluu taiteen jälleenmyyntikorvaukselle?

Kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvauksesta keskusteltiin kiivaasti 1990-luvulla sekä Suomessa että Euroopan unionissa ennen kuin oikeus sisällytettiin EU:n tekijänoikeuslakiin vuonna 2001. Korvausvelvollisuutta vastustavat taidekauppiaat epäilivät sen vaikuttavan negatiivisesti taideteosten hintoihin ja lisäävän ns. pimeitä markkinoita. Toisaalta taidekaupan pelättiin siirtyvän maihin, joissa maksua ei ole. Nykyisin kuvataiteilijan jälleenmyyntikorvausoikeus on voimassa yli 80 maassa. Suomalaiset kuvataiteilijat saavat tekijänoikeuskorvauksia, kun heidän […]