EU:n tekijänoikeusdirektiivi etenee kansalliseen lainvalmisteluun

Euroopan unionin tekijänoikeusuudistus sai lopullisen hyväksyntänsä maanantaina 15. huhtikuuta, kun EU:n ministeriöneuvosto äänesti direktiivistä. Euroopan parlamentti oli hyväksynyt direktiiviesityksen jo aiemmin, 26. maaliskuuta pidetyssä täysistunnossaan, minkä jälkeen direktiivin sisältöön ei enää tehty muutoksia. Tekijänoikeusdirektiivin tarkoituksena on yhtenäistää sääntöjä EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä luoda reilut pelisäännöt verkon käyttäjien ja taiteilijoiden välille. Kuvaston eurooppalainen kattojärjestö European Visual […]

Kuva: Shutterstock.com

Euroopan parlamentti äänesti taiteilijoiden puolesta – tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin

Euroopan parlamentti hyväksyi 26. maaliskuuta pidetyssä täysistunnossaan esityksen tekijänoikeusdirektiivistä. Uudistuksen puolesta äänesti 348 parlamentaarikkoa ja 274 vastaan. Uudistuksen tarkoituksena on ollut modernisoida tekijänoikeusdirektiivi, jotta tekijänoikeudet toteutuisivat myös internetissä. Uudet tekijänoikeussäännöt vahvistavat kuvataiteilijoiden ja muiden luovan alan tekijöiden asemaa tilanteissa, joissa taiteilijoiden teoksia käytetään. Parlamentin hyväksymässä direktiiviesityksessä säilyi mukana tekijöille tärkeä artikla 13 (nykyinen artikla 17). […]

LYHTY: Kulttuurin ystävien vaalikone avautui

Suomen ainoa kulttuurialan vaalikone on avautunut äänestäjille. Vaalikoneen takana on kotimaisten luovien alojen yhteistyöverkosto Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty, johon myös Kuvasto kuuluu. Vaalikoneessa on 19 kysymystä muun muassa taiteilijan sosiaali- ja eläketurvasta, kulttuurialan toimintaedellytyksistä, lukutaidosta, piratismista ja kulttuurimäärärahoista. – Eduskunta käsittelee ensi vaalikaudella useita kulttuurin kannalta tärkeitä asioita, budjettimäärärahoista tekijänoikeuksiin. Näitä teemoja ei […]

Kuvataiteilijoiden tekijänoikeudet Brexitin jälkeen

Mitä tapahtuu tekijänoikeuksille Iso-Britannian erotessa Euroopan unionista? Toistaiseksi Britannia ei ole hyväksynyt EU-erosopimusta, jonka on määrä astua voimaan maaliskuun lopussa. EU-jäsenmaita sitoo EU:n tekijänoikeuslainsäädäntö, mutta jatkossa Britannia voi muuttaa omaa lainsäädäntöään. Sopimuksettoman eron tapauksessa Britanniaa eivät enää unionin säädökset sido. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan Britannia noudattaa myös eron jälkeen kansainvälisiä sopimuksia, kuten Bernin sopimus, jotka […]

Kuvasto hakee määräaikaista tiedottajaa

Kuvasto on taiteilijoiden perustama kuvataiteen tekijänoikeuksien asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Edustamme yli 2 500 kotimaista ja noin 100 000 ulkomaista visuaalisen alan taiteilijaa. Tehtävänämme on edistää kuvataiteilijoiden oikeuksia yhteiskunnassa. Keräämme taiteilijoille korvauksia taideteosten luvista, näyttämisestä ja jälleenmyynnistä, annamme yleistä tekijänoikeusneuvontaa ja vaikutamme yhteiskunnallisesti. Haemme nyt Helsingin keskustassa sijaitsevaan toimistoomme vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen tiedottajaa. Työtehtäviisi kuuluvat mm. […]

Kuva: European Visual Artists EVA

Luovien alojen yhteinen vetoomus EU:n tekijänoikeusdirektiivin puolesta

Yli 260 luovan alan tekijöitä edustavaa, kansainvälistä organisaatiota vetoaa yhdessä Euroopan neuvostoon ja parlamenttiin tekijänoikeusdirektiivin puolesta. Visuaalisen alan taiteilijoita Suomessa edustava Kuvasto on yksi vetoomuksen allekirjoittaneista järjestöistä. Euroopan parlamentin on määrä äänestää direktiiviesityksestä vielä maaliskuun aikana. Vetoomus on julkaistu alun perin Kuvaston kansainvälisen kattojärjestön European Visual Artists EVAn sivuilla. >> Koko teksti (englanniksi) ja allekirjoitukset 

Tekijänoikeus tuottaa taiteilijalle toimeentuloa

Kuvataiteilijan toimeentulo muodostuu monesta eri lähteestä, kuten niin monen muun luovan alan ammattilaisen ansainta. Taiteilijan pääasiallisia tulonlähteitä ovat työstä maksettava palkka, teosmyynti, apurahat sekä tekijänoikeuskorvaukset. Jälkimmäiset perustuvat taiteilijan laissa määriteltyihin oikeuksiin ja toteutuvat pääosin sopimustoiminnan kautta. Tekijänoikeuden kantavana periaatteena on palkita tekijä työnsä tuloksesta sekä tunnustaa taiteilijan työn arvo ja hyöty yhteiskunnalle. Tekijänoikeus rinnastuu omistusoikeuteen, […]

Kuvataiteilijat vetoavat tekijänoikeusuudistuksen puolesta

Kuvataiteilijat osoittavat tukensa EU:n tekijänoikeusuudistukselle

Yli 270 visuaalisen alan taiteilijaa Suomessa on osoittanut tukensa Euroopan unionin tekijänoikeusuudistukselle allekirjoittamalla vetoomuksen, joka on osoitettu Euroopan parlamentin jäsenille. Vetoomuksessa taiteilijat kutsuvat parlamentin jäseniä hyväksymään tekijänoikeusdirektiivin. Myös Kuvaston eurooppalainen kattojärjestö, European Visual Artists EVA on lähettänyt parlamentin jäsenille 350 eurooppalaisen taiteilijan allekirjoittaman kirjeen tekijänoikeusuudistuksen puolesta. Tekijänoikeusdirektiivin sisältö ja kohtalo ratkaistaan kevään aikana Euroopan parlamentin […]

Kuvataiteilijan tekijänoikeudet näyttelytoiminnassa

Taideteoksen julkinen näyttäminen yleisölle on luvanvaraista ja kuuluu taiteilijan taloudellisten oikeuksien piiriin. Se tarkoittaa, että kuvataiteilijana olet oikeutettu tekijänoikeuskorvaukseen, kun omistuksessasi olevaa teosta näytetään julkisesti. Tyypillisiä teoksen julkisen näyttämisen tilanteita ovat museoiden järjestämät taidenäyttelyt, mutta korvauksenalaisia tilanteita voivat olla myös ulkoilmanäyttelyt, poikkitaiteelliset festivaalit tai muut väliaikaiset, taideteosten esillepanot erilaisissa julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa. Kuvasto kerää […]

”Haluan kaikki oikeudet ikuisiksi ajoiksi” – kuulostaako tutulta?

Oletko saanut pyynnön tai sopimuksen, jossa luvanhakija haluaa teoksesi kaikki oikeudet rajattomasti käyttöön? Kyseessä on taiteilijan kannalta huono sopimus, joka harvoin palvelee kumpaakaan osapuolta. Luvanhakija ei esimerkiksi todennäköisesti tule koskaan tarvitsemaan kaikkia oikeuksia. Siksi onkin suositeltavaa määritellä teoksen käyttöoikeudet tilanne- ja tapauskohtaisesti, kun luovutat oikeuksia toiselle osapuolelle. Käyttöoikeuksien siirtämisessä on kyse teoksen käytön lisensoinnista. Lisenssillä […]